fot. kkcz-IMG_5795 (1941×1993) — copyright © by Konrad Kaczmarek
biały kultywar zdziczały na terenie ruderalnym; 15.05.2019
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 9.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tradescantia ×andersoniana (trzykrotka Andersona)

on This page when logged in
you will see 9.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

23.06.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek

« Tradescantia ×andersoniana (trzykrotka Andersona)