fot. kkcz-IMG_6703 (753×712) — copyright © by Konrad Kaczmarek
14.05.2022
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Noccaea nevadensis

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.07.2022, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek