fot. kkcz-acmella (458×745) — copyright © by Konrad Kaczmarek
nasiona
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acmella oleracea (znieczulecznik)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.03.2022, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek