fot. km-47 — copyright © by Krzysztof Michalak
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Platanus acerifolia

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2002, Gorzów Wlkp. · copyright © by Krzysztof Michalak