fot. kkcz-IMG_2120 (756×662) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Saponaria officinalis (mydlnica lekarska)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.07.2019, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek