fot. mml-Salix_herbacea_Karkonosze_v2 — copyright © by Marek Malicki
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Salix herbacea (wierzba zielna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.07.2010, Karkonosze · copyright © by Marek Malicki