fot. mol-Ballota_nigra_Alba2_Welski_PK (340×638) — copyright © by Marek Olszycki
forma o białych kwiatach
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ballota nigra (mierznica czarna)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

23.07.2011, Welski Park Krajobrazowy
copyright © by Marek Olszycki