fot. mr-Artemisia_absinthium_20050729_04 (414×550) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Artemisia absinthium

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański