fot. mr-Asarum_europaeum_20050726_39 (600×450) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asarum europaeum

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański