fot. mr-Eryngium_planum_20050729_21 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Eryngium planum

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.07.2005, Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański