fot. mr-anthemis_tinctoria_s106_34 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Anthemis tinctoria

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój
; Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański