fot. mr-betula_pubescens_l_s93_17 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Betula pubescens

on This page when logged in
you will see 1.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

rozwijające się młode liście
; Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański