fot. mr-callitriche_palustris_20050705_16 (550×495) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański