fot. mtbobiec-albjul03 — copyright © by Mateusz Bobiec
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Albizia julibrissin (albicja jedwabista)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.08.2011, Wrocław, Ogród Botaniczny · copyright © by Mateusz Bobiec