fot. mtbobiec-alnsub03 — copyright © by Mateusz Bobiec
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Alnus subcordata (olsza kaukaska)

on This page when logged in
you will see 6.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.08.2011, Wrocław, Park Szczytnicki · copyright © by Mateusz Bobiec

« Alnus subcordata (olsza kaukaska)