fot. mtbobiec-alnsub03 (884×686) — copyright © by Mateusz Bobiec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Alnus subcordata (olsza kaukaska)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.08.2011, Wrocław, Park Szczytnicki
copyright © by Mateusz Bobiec