fot. mtbobiec-carlac11 (1308×1665) — copyright © by Mateusz Bobiec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)

on This page when logged in
you will see 7.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.08.2011, Wrocław, Park Szczytnicki
copyright © by Mateusz Bobiec

« Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)