takson uprawiany [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Carya laciniosa (F. Michx.) Loudon

orzesznik siedmiolistkowy
Carya laciniosa

liście; 03.07.2006, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Jacek Soboń

Carya laciniosa

kora

Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)

cechy charakterystyczne

Drzewo. Kora na starszych pniach łuszczy się wąskimi, długimi, pionowymi pasami.

space

Liście nieparzystopierzaste, 30-50cm długości. Listków (5)7-9, spodem trwale kutnerowato owłosionych. Osie liści utrzymują się przez zimę.

space

występowanie

Rzadko sadzone drzewo parkowe. Na naturalnych stanowiskach rośnie w lasach łęgowych, na terenach długotrwale zalewanych.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: środkowa Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1817r. (introdukcja), XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych