antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Carya cordiformis (Wangenh.) C. Koch.

orzesznik gorzki orzesznik sercowaty
Carya amara (L.) Nutt. · Carya minima Britt.
Carya cordiformis (orzesznik gorzki)
XL
Carya cordiformis (orzesznik gorzki)
XL
Carya cordiformis (orzesznik gorzki)
XL

cechy charakterystyczne

Drzewo. Kora płytko i drobno spękana. Młode pędy cienkie, rdzawo owłosione, potem nagie; rdzeń brunatny. Pąki okryte 2(-6), naprzeciwległymi łuskami, stykającymi się w górze; jasnożółte; nieduże, wierzchołkowe do 1cm długości.

space

Owoc pestkowiec, łupina na szwach nieco 4-stronnie oskrzydlona, cienka, pęka ±do połowy, nieco poniżej środka, nie odpada. Skorupka orzecha cienka, łamliwa, żebrowana i siatkowana; jądro gorzkie. Dojrzewają w końcu września ale opadają stopniowo przez całą zimę.

występowanie

Najczęściej sadzone u nas drzewo ozdobne z tego rodzaju, pokrojem i liśćmi przypomina jesion. Jesienią liście przebarwiają się złocistożółto W pełni mrozoodporne. W naturalnych siedliskach rośnie na glebach wilgotnych, podmokłych i bagiennych.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschodnie rejony Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1820r. (introdukcja), XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym