fot. mtbobiec-carlac20 — copyright © by Mateusz Bobiec
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)

on This page when logged in
you will see 8.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.08.2011, Wrocław, Park Szczytnicki · copyright © by Mateusz Bobiec

« Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)