fot. mtbobiec-cersil01 — copyright © by Mateusz Bobiec
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cercis siliquastrum (judaszowiec południowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

liście i strąki
29.08.2011, Wrocław, Ogród Botaniczny · copyright © by Mateusz Bobiec