fot. mtbobiec-quecoc01 (884×570) — copyright © by Mateusz Bobiec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Quercus coccinea (dąb szkarłatny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.08.2011, Wrocław, Park Szczytnicki
copyright © by Mateusz Bobiec