fot. mtbobiec-styjap00 — copyright © by Mateusz Bobiec
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Styphnolobium japonicum (perełkowiec japoński)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.08.2011, Wrocław, Park Szczytnicki · copyright © by Mateusz Bobiec