znalezisko 20110831.7.mtbobiec - Euodia daniellii (ewodia Daniela) · Wrocław, Park Szczytnicki · (leg. det. Mateusz Bobiec)
mtbobiec-tetdan00all
Euodia daniellii (ewodia Daniela)
mtbobiec-tetdan01all
Euodia daniellii (ewodia Daniela)
mtbobiec-tetdan02all
Euodia daniellii (ewodia Daniela)
mtbobiec-tetdan03all
Euodia daniellii (ewodia Daniela)
mtbobiec-tetdan04all
Euodia daniellii (ewodia Daniela)