fot. mzch-3-IMG_3390 — copyright © by Maria Zacharczuk
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)

on This page when logged in
you will see 7.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.07.2017 copyright © by Maria Zacharczuk