fot. pk-Aethionema_armenum_2_OB_Berlin_D_05.14 (849×1387) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aethionema armenum (skrzydlinka armeńska)

on This page when logged in
you will see 6.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

OB Berlin (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski