fot. pk-Artemisia_maritima_OB_Berlin_D_08.12_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Artemisia maritima (bylica nadmorska)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.08.2012, OB Berlin (Niemcy) · copyright © by Paweł Kalinowski