fot. pk-Asimina_triloba_5_Rogow_10.08 (819×630) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asimina triloba (urodlin trójłatkowy)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.10.2008, Arboretum w Rogowie
copyright © by Paweł Kalinowski