fot. pk-Ballota_nigra_1a_OB_Kbh_07._14_v2 (650×553) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ballota nigra (mierznica czarna)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.07.2014, OB Kopenhaga (Dania)
copyright © by Paweł Kalinowski