fot. pk-Chamaecytisus_glaber_1_Ivanovo-Rusenski_Lom_BG_04.11_v4 (1077×919) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chamaecytisus elongatus (szczodrzeniec wydłużony)

on This page when logged in
you will see 4.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.2011, Ivanovo-Rusenski Lom (Bułgaria)
copyright © by Paweł Kalinowski

« Chamaecytisus elongatus (szczodrzeniec wydłużony)