fot. pk-Chamaecytisus_glaber_2_Rozhen_BG_05.12_v4 (889×766) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chamaecytisus elongatus (szczodrzeniec wydłużony)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.2011, Rozhen (Bułgaria)
copyright © by Paweł Kalinowski