fot. pk-Collomia_grandiflora_OB_Wroclaw_6.11_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Collomia grandiflora (kollomia główkowata)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2011, OB Wrocław · copyright © by Paweł Kalinowski