efemerofit [24]

Collomia grandiflora DOUGLAS

kollomia główkowata kollomia wielkokwiatowa
na stronie — występowanie
Collomia grandiflora (kollomia główkowata)
XL
Collomia grandiflora (kollomia główkowata)

występowanie

Rzadko uprawiany i zdziczały w zaroślach nadrzecznych, miejscach ruderalnych i zaroślach.