fot. pk-Commelina_communis_3_OB_08._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 9.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Commelina communis (komelina pospolita)

on This page when logged in
you will see 9.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.08.2014, OB Warszawa · copyright © by Paweł Kalinowski

« Commelina communis (komelina pospolita)