fot. pk-Coreopsis_basalis_1d_Mielnik_06.16 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Coreopsis basalis (nachyłek Drumonda)

on This page when logged in
you will see 8.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2016, Mielnik · copyright © by Paweł Kalinowski