fot. pk-Corispermum_nitidum_Ropotamo_BG_7.07 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Corispermum nitidum (wrzosowiec lśniący)

on This page when logged in
you will see 6.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2007, Ropotamo, Bułaria · copyright © by Paweł Kalinowski