fot. pk-Doronicum_columnae_2_Vihren_BG_7.08 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Doronicum columnae (omieg sercowaty)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2008, Vihren, Bułgaria · copyright © by Paweł Kalinowski