fot. pk-Fagopyrum_tataricum_3_OB_Kbh_DK_07._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Fagopyrum tataricum (gryka tatarka)

on This page when logged in
you will see 8.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.07.2014, OB Kopenhaga (Dania) · copyright © by Paweł Kalinowski
« Fagopyrum (gryka)

« Fagopyrum tataricum (gryka tatarka)