fot. pk-Galium_pomeranicum_album_x_verum_Oslowo_E_06.11 (604×1948) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 9.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Galium ×pomeranicum

on This page when logged in
you will see 9.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.06.2011, Osłowo, gm. Mielnik, woj. podlaskie
copyright © by Paweł Kalinowski