fot. pk-Glycyrrhiza_echinata_3_OB_Munchen_D_07.12 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Glycyrrhiza echinata (lukrecja najeżona)

on This page when logged in
you will see 8.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.07.2012, OB Monachium (Niemcy) · copyright © by Paweł Kalinowski
« bobowate zielne o liściach nieparzysto-pierzastozłożonych

« Glycyrrhiza (lukrecja)

« Glycyrrhiza echinata (lukrecja najeżona)