fot. pk-Heliotropium_europaeum_2_Vieska_SK_08.05 (1540×1074) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Heliotropium europaeum (heliotrop zwyczajny)

on This page when logged in
you will see 5.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2005, Vieska (Słowacja)
copyright © by Paweł Kalinowski

« Heliotropium europaeum (heliotrop zwyczajny)