efemerofit [24][234]

Heliotropium europaeum L.

heliotrop zwyczajny heliotrop europejski