fot. pk-Herniaria_hirsuta_3c_Buzyska_8.09 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Herniaria hirsuta (połonicznik kosmaty)

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.09.2009, Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski