fot. pk-Hesperis_sylvestris_1_Hosszuheteny_HU_5.08 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hesperis sylvestris (wieczornik leśny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2008, Hosszuheteny, Węgry · copyright © by Paweł Kalinowski