fot. pk-Iberis_saxatilis_cinerea_Kew_UK_04.18 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Iberis saxatilis

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.2018, OB Kew · copyright © by Paweł Kalinowski