fot. pk-Iberis_saxatilis_corifolia_Pygmea_1_OBPAN_4.06 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Iberis saxatilis

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.2006, OB PAN · copyright © by Paweł Kalinowski