fot. pk-Leonurus_cardiaca_cardiaca_1b_Nidzica_7.06 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Leonurus cardiaca ssp. cardiaca (serdecznik pospolity typowy)

on This page when logged in
you will see 8.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.07.2006, Nidzica, woj. warminsko-mazurskie · copyright © by Paweł Kalinowski