fot. pk-Lychnis_flos-jovis_OB_6.10 (517×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lychnis flos-jovis (firletka Jowisza)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Warszawa, ogród botaniczny
copyright © by Paweł Kalinowski