fot. pk-Mercurialis_annua_1_Balgarevo_BG_5.11 — copyright © by Paweł Kalinowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Mercurialis annua (szczyr roczny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

11.2005, Balgarevo (Bułgaria) · copyright © by Paweł Kalinowski