fot. pk-Polycarpon_tetraphyllum_2_Trieste_IT_5.09 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Polycarpon tetraphyllum (polikarpon czterolistny)

on This page when logged in
you will see 5.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2009, Triest, Włochy · copyright © by Paweł Kalinowski

« Polycarpon tetraphyllum (polikarpon czterolistny)